Medlemsliste Passive

fasaner 386x150Passive medlemmer 24

 Navn Adresse Telefon Mobil Mail
1. Emil Jørgensen Dr. Dagmarsvej 1 6760 Ribe 75423636  
2. Mogens Tang  Heidis Fenne 6 6760 Ribe      
3. Thyge Hansen Enderupmøllevej  70 6760 Ribe 75445212    
4. Kurt Petersen Syrenvej 10 6760 Ribe 75445247    
5. Mathias Petersen Hviding Kirkevej 6 6760 Ribe 75445244    
6. Simon Rasmussen  Toftevej 3 6760 Ribe 75445334    
7. Ask Brink  Horslundvej 18 6760 Ribe      
8. Gregers Jørgensen  Nytoftevej 3      
9. Benn Vestergaard V.Vedstedvej 51 6760 Ribe      
10. Jan Kyster Madsen Hundegade 27 A 6760 Ribe      
11. Dennis Andersen Ribevej 31 6760 Ribe      
12. Bent Hansen  Syrenvej 7  6760 Ribe       
13. Kim Nielsen Gadefennevej 4 6760 Ribe      
14. Lars Mortensen Stamgatan 12, SE-283 45 Osby      
15. Erik Schmidt  Engtoften 5 Sommersted      
16. Bjarne Tang Rønnevej 7 6760 Ribe
     
17. Leif Madsen V. Vedstedvej 10 6760 Ribe      
18. Charlotte Rasmussen V. Vedstedbyvej 25 6760 Ribe 75445644    
19. Laurids Schmidt Trækærvej 17 6760 Ribe      
20. Søren Hansen V.Vedstedvej 4a 6760 Ribe      
21. Morten M. Christensen GL. Åvej 14 6760 Ribe
22. Brian Warming Enderupvej 55 6760 Ribe
23. Nina Valentin GL. Åvej 14 6760 Ribe
24. Adolf Klaaby Syrenvej 9 6760 Ribe
25. 
26. 
27.