Bukke 2016

buk elipse

Ole Mortensen 2016 2016
Oles buk nedlagt i området omkring gylletankene.
Jonas 2016 (1)  2016
Jonas buk nedlagt ved skolen
Inge Fisher
2016
Inges buk nedlagt på
præstegårdsjordene
den 21-6 kl. 21.10
 Allan Lorenzen 2016  2016
Allans buk
Nedlagt på Heden ved skoven
den ? kl. ?
 jeff-hansen-efteraar2016   Jeff’s efterårsbuk
den 20 okt kl 08:50 Nedlagt på 75 m med
30-06 oryx 11,7g. Nedlagt på Kasper worm’s stykke øst for heden,
den kom i løb og stoppe op da jeg fløjtede.