Bukke 2019

Bukke herunder er nedlagt i 2019

 Søren 2019  Søren’s Buk nedlagt ved Forsamlingshuset
 den 19 maj om aftenen.
 Kristian 2019 Kristian’s Buk nedlagt i Høgsbro den
19 Maj
 Åge 2019 Åge’s Buk nedlagt om aftenen på præstejorden ved Lundsmark den 16. Maj.
???