Historie

ederfugle på træk 1

Hviding Jagtforening er en gammel forening  som blev stiftet i 1942 det vil sige i krigsårene, altså i dette år 2007 er foreningen blevet 65 år, det har sikkert ikke været nemt med hensyn til at have våben liggende i sit hjem, tyskerne  kunne evt. have opfattet det som værende medlem af modstandsbevægelsen.
Foreningen blev stiftet af. Se  uddrag fra den gamle protokol.

Uddrag af Protokol: Lovlig indvarslet generalforsamling, afholdtes i Hviding Forsamlingshus d. 10.01.1942, hvor en lokalforening blev dannet med navnet Hviding Sogns Jagtforening. En bestyrelse blev valgt, som skulle tage sig af foreningens arbejde videre frem.
Bestyrelsesmedlemmer:

Hviding.
Aksel Lund

Marinus Vodder
Supl. Thomas Bleeg

Høgsbro.
Niels Lauritsen

Holger Hansen
Supl. Andreas Jørgensen

Enderup.
Sigurd Godthardsen

Råhede.
 står åben indtil videre.

Ha’ størrelse.

Høgsbro.
Karl Hostrup 9½ ha’
Otto Petersen 2½ “
Metha Schmidt 13 “
Hans Schmidt 17½ “
Kasper Nielsen 14 “
Chresten Christensen 33½ “
Martin Schmidt 37 “
Andreas Jørgensen 26 “
Christian Jepsen 3½ “
Peter Nielsen 32 “
Niels Lauridsen 3½ “
Peter Klinge 31½ “
Holger Hansen 62 “
Hans Beck 21 “
Hans Laustsen 26½ “
Jens J. Christensen 34 “
Mathias Brodersen 13½ “
Hans Phillip
Martin Brodersen
Jørgen Jepsen
Niels Godthardsen
Jens Petersen
Thomas Thomsen Ribe
Tønder Amt 41,4387 “
Hans J. Christensen 58½ “

Hviding.
Mikkel Paulsen 25 ha’

Ejnar Møller 8½ “
Chr. Kromann 3½ “
Laurids Andersen 40½ “
Jens Jepsen 4½ “
Thomas Bleeg 12½ “
Mads Hein 21½ “
Aksel Lund 20½ “
Marinus Vodder 15½ “
Kjæstine Dahl 17½ “
Andreas Thyssen 22 “
Niels Langballe 8 “
Aug. Bjerregaard 20 “
Hviding Præstegård 39½ “

Enderup.
Siegfried Godthardsen 41 “

Christian Nielsen 26 “
Adolph Christensen 6 “
Magnus Christensen 7½ “
Aksel Thomsen 11 “
Frederick Julius 11 “
Sophie Christensen 2 “
Nissen Varming 8½ “

Råhede.
Karl Hellesøe 7½ “

Amarinus Jepsen 6½ “
Kresten F. Hansen 14 “
Hans Jensen 9½ “
Chr. Beck 2 “
Hans Lauridsen 1½ “
Hans Schak 55 “
Jannik Petersen 11½ + 3 “
Jens Vinum 0 “
Hans Hansen 12½ “
Jens Olesen½ 17½ “
Søren Juul 1 ¼ “
Bagermester. Aage Olesen
Mads Varming 76 “
Peter Memborg v. St. Simonsen 17½ “

Stations Byen.
Laust Brink 14 ha’

Theodor Jepsen 60 “
Alfred Christensen 18 “
Andreas Andersen 0 “

Lundsmark.
Holger Jensen 16 “

Aktive Medlemmer året 1942 – 1943
Jørgen Jensen Høgsbro
Holger Hansen “
Hans Laustsen “
Jens J. Christensen “
Martin Brodersen “
Niels Lauridsen “
Hans Beck “
Hans Jørgensen “
Aksel Lund Hviding
Marinus Vodder “
Martin Thyssen “
Laust Brink Hviding Stations by
Andreas Andersen “
Alfred Christensen “
Sigurd Godthardsen Enderup
Peter Klinge Høgsbro
Jens Petersen “
Niels Godthardsen “
Plejer Kaspersen.

 

Bestyrelsesmøde afholdtes d. 17.01.1942
Formand: Holger Hansen Høgsbro

Kasserer: Niels Lauridsen “
2. revisorer Hans Beck “
Andreas Andersen “

På Generalforsamlingen da foreningen blev stiftet vedtoges følgende: Al rævejagt er fri for alle foreningens medlemmer, kuns når den er i grav, da må den kuns tages når ejeren af arealet er indforstået med udgravningen eller udsmidningen.

Høgsbro Forsamlingshus d. 10.01.1942